Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site
                                Alle prijzen zijn inclusief BTW     © Denatuursteensite.nl
Volg ons :    Webshop keurmerk Valebo bouwmaterialen

Natuursteen tips

Levering

Op het moment van levering controleert u de verpakking op beschadigingen. Indien dit het geval is, opent u de verpakking in het bijzijn van de chauffeur en controleert u de tegels op breuk. Mocht u breuk aantreffen dan laat u door de chauffeur van uw bevindingen een aantekening op de goederenafgiftebon maken.

Keuring geschiedt vóór verwerking.

U controleert vooraf of de geleverde goederen overeenkomstig zijn met uw opdracht c.q. offerte. Aanspraak na verwerking is niet mogelijk.

Tips vóór het verwerken

Het is raadzaam om de geleverde partij natuursteen onmiddellijk na levering op de bouwplaats binnen te zetten of op zijn minst te beschermen tegen regen, wind en eventuele vorst. Controleer voor het leggen de tegels op beschadigingen en gebruik eventueel beschadigde tegels voor het zagen van passtukken. Elke partij dient vooraf goed gemengd te worden. In de praktijk dient men achtereenvolgens tegels, banen enz. te verwerken, die telkens uit verschillende kisten of dozen afkomstig zijn. De verschillende kleurnuances die in een partij natuursteen voorkomen, worden op die manier goed verdeeld over de gehele vloer. Deze manier van verwerken zal met zekerheid leiden tot het mooiste resultaat!

Vlakheid / Tolerantie

Verschillen in maat kunnen zich voordoen. Natuursteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de lengte en de in breedte. Tolerantie in dikte bij gezaagde tegels met een dikte van 15 mm of minder, bedraagt +/- 1,5 mm. Bij een dikte van 15 tot 30 mm is de tolerantie +/- 3 mm. De gekalibreerde uitvoering van kwartsiet en leisteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de dikte, mits anders vermeld op betreffende prijzenbladen. Bij oppervlaktebewerkingen van marmer, travertin, graniet en basalt kunnen, afhankelijk van de bewerking, slijpringen in het oppervlak zichtbaar zijn. Tevens, afhankelijk van bewerking en soort, is het mogelijk dat de tegels kartelrandjes vertonen aan de oppervlakteranden. Bij kwartsiet en leisteen komt een zuivere recht- en vlakheid niet voor. Tegels kunnen licht bol of hol zijn. Dit moet worden opgevangen door bredere voegen.

Nuttige tips over het leggen.

Zorg voor een schone werkvloer, aanwezige verontreiniging eerst verwijderen. Gebruik schoon rivierzand, vrij van ijzer. Sigarettenpeuken, afgevallen bladeren, ontlasting van dieren enz., kunnen vooral bij witte of lichte marmersoorten vlekken doen ontstaan.

Hechting.

Voor een goede hechting van de tegels aan het speciebed is het bij bepaalde natuursteentegels, o.a. Portugees leisteen, raadzaam de onderzijde van de tegels in te borstelen met een mengsel van hechtemulsie, cement en water. Dit heet "aanbranden".

Mortelaanbeveling.

Als mortel voor marmer, travertin, graniet, basalt, kwartsiet en leisteen bevelen wij Trasscement aan. Er dient met een zgn. "aardvochtige" mortel gewerkt te worden, d.w.z. een vrij droge, rulle mortel. Er zijn twee manieren om de vloer op de werkvloer aan te brengen. Vastgehecht aan de steenachtige ondervloer. Om een goede hechting op de betonvloer te krijgen, adviseren wij de ondervloer te reinigen en losse delen te verwijderen. Daarna de vloer aanbranden met een mengsel van Trasscement en water. Vloer losgekoppeld van de steenachtige ondervloer. Om doorgifte van vocht uit de kruipruimte en/of de doorgifte van horizontale spanningen vanuit de werkvloer te voorkomen, is het raadzaam om in twee lagen op elkaar een folielaag aan te brengen. Dit verkleint dan de kans op verkleuring en/of scheuren. De morteldikte bij marmer, graniet en basalt is minimaal 30 mm. Bij kwartsiet en leisteen is deze minimaal 40 mm.

Contactlaag ("pappen").

Het is gebruikelijk over een aardvochtige specie een cementpap uit te gieten. Deze cementpap is meestal voorzien van toeslagmiddelen en wordt gelijkmatig over het specieoppervlak aangebracht. Doel hiervan is de hechting van de tegels aan het speciebed te verbeteren.

Specieverhouding.

Aardvochtige mortellaag:

1 volumedeel Trasscement.

4 volumedelen schoon scherp zand.

Droogtijd.

Ter bevordering van het drogen van de legmortel en ter voorkoming van verkleuringen langs de randen, dienen de voegen circa 5-7 dagen te worden open gehouden.

In de lijm verwerken.

Omdat er steeds meer natuursteensoorten worden afgeleverd in een constante dikte, of zelfs gekalibreerd op dikte, kunnen er steeds meer natuursteenvloeren worden verlijmd. Het voordeel van het toepassen van gekalibreerd materiaal is dat dit moeiteloos te verwerken is bij vloeren met hoogteproblemen. Met het verlijmen van de tegels komt, afhankelijk van de dikte van het materiaal, de vloer slechts enkele mm hoger te liggen. Gebruik voor natuursteen geschikte lijmen, die flexibel zijn en snel uitharden.

Dilataties.

Dilataties in de onderconstructie moeten altijd in het mortelbed en in de natuursteenvloer recht naar boven worden doorgezet. Ook bij de overgang van de vloer naar de wand, dient een ruimte van ca. 5 tot 10 mm vrij gelaten te worden. Hier kan eventueel een foamstrook met een afmeting van 100 x 5 mm (hoogte x dikte) toegepast worden. Aangeraden wordt het vloeroppervlak zoveel mogelijk op te delen in vierkante, of anders rechthoekige vloervelden, tot maximaal 50 m2 bij binnen vloeren. De verhouding tussen lengte en breedte mag niet groter zijn dan 1:2, met een maximale veldlengte van 8 strekkende meter.

Afvoegen.

Kwartsiet en leisteen invoegen met beslist niet te natte specie. Na het aanstijven van de voegspecie het oppervlak goed schoonmaken met een half natte spons en vooral telkens schoon water gebruiken. Na het leggen van de vloer of wand dient u volgens voorschrift de vloer te reinigen alvorens u deze afdekt voor het bouwproces. Als u in een latere fase de cementsluier van de vloer verwijdert, krijgt u niet het optimale resultaat.

Geluidsisolatie.

Ter voorkoming van geluidsoverdracht zijn er diverse systemen, waarover de vakhandel u graag nader zal inlichten.

Let op: bij appartementen heeft de vereniging van eigenaren altijd de norm vastgesteld/aangenomen, waaraan het systeem dient te voldoen.

Tip tijdens verwerken.

Mocht u tijdens het verwerken erachter komen dat u te weinig tegels heeft besteld, stop dan nadat u een hele wand of vloer heeft betegeld. Maak dus niet alvast een begin met een volgende wand of vloer. Nabestellingen kunnen in een andere ( afwijkende ) nuancering in kleur en structuur worden na geleverd.

Het onderhoud van natuursteen.

1. MARMER, GEBORSTELD MARMER, TRAVERTIN, HARDSTEEN EN TERRAZZO:

Reinigen. Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen. Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hiermee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar. Onderhoud. Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

2. PERLATO OLIMPO "ANTICATO":

Reinigen. Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. NB. Het kan zijn dat deze vloer een langere droogtijd nodig heeft dan hierboven vermeld staat. Dit komt omdat de vloer al behandeld is tijdens de productie. Onderhoud. Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24. Voor het voeden van uw vloer, gebruikt u ca. 6x per jaar een scheutje marmermelk in uw dweilwater.

3. MARMER & TRAVERTIN "ANTICATO" (GETROMMELD):

Reinigen. Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen. Bij deze getrommelde materialen, kan men na de noodzakelijke droogperiode, de vloer impregneren met de anticato-was. Deze bijzondere was verlevendigt het "antiek" effect en verdiept de kleur van de tegels. Tevens zorgt deze was voor een betere bescherming tegen vuil-, vet- en vochtvlekken. Onderhoud. Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24. Voor het voeden van uw vloer, gebruikt u ca. 6x per jaar een scheutje marmermelk in uw dweilwater. Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn absoluut niet geschikt voor bovenstaande kalkhoudende natuursteenvloeren.

4. GRANIET:

Reinigen. Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen lichte granietsoorten. Na de noodzakelijke droogperiode kan men de lichte granietsoorten, indien gewenst, impregneren met S34. Het gebruik van deze impregnering verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. Beschermen overige granietsoorten. Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hiermee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar. Onderhoud. Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

5. LEISTEEN:

Reinigen. Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een cementsluierverwijderaar bijv. R55. Indien R55 niet toereikend is kan men R63 gebruiken op de niet-kalkhoudende soorten. Voegen kunnen hierdoor lichter van kleur worden. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met een weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen New Desert Black (geschuurd oppervlak), Harappa Stone en Nero Victorio. Gebruik wekelijks een scheutje carolin-zeep in uw dweilwater, direct na plaatsing is toegestaan. Indien de vloer na verloop van tijd plakkerig/te vet wordt, het wekelijks onderhoud afbouwen naar ca. 1x per maand. Beschermen overige leisteensoorten. Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men de coating aanbrengen, bijv. HG Golvpolish. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. Bovendien zorgt dit product voor een kleuraccentuering, het zgn. nateffect. Wilt u geen coating gebruiken bij leisteen, dweil dan wekelijks met een scheutje carolin-zeep in uw dweilwater. Dit mag direct na plaatsing. Onderhoud overige soorten. Het wekelijkse onderhoud kan gebeuren door te dweilen of desgewenst schrobben met een neutrale zeep (bijv. P24) en 1x per maand met een scheutje van de HG Golvpolish in het dweilwater.

6. KWARTSIET:

Reinigen. Na. Ca. 2 à 3 dagen reinigen met een cementsluierverwijderaar, bijv. R63. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met een weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt U tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen. Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men een impregnering aanbrengen, bijv. S42. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. Bovendien zorgt dit product voor een kleuraccentuering, het zgn. nateffect. Wilt u geen kleuraccentuering bij kwartsiet, impregneer de vloer dan na de droogperiode met S34. Onderhoud. Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24. Pagina 17 (prijslijst 2010)

7. KALKSTEEN:

Reinigen. Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen. Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men deze impregneren, bijv. S34. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. Onderhoud. Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

8. BASALT:

Reinigen. Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen. Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hiermee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6 x per jaar. Indien U bij gezoet en gevlamd oppervlak een kleuraccentuering wenst gebruikt u in plaats van de marmermelk wekelijks een scheutje carolin-zeep in uw dweilwater. Gebruik direct na plaatsing toegestaan. Onderhoud. Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

MÖLLER CHEMIE (HMK):

P 23: Slijtvaste coating.

Slijtvaste verzegeling (glans) voor alle natuur- en kunststeen. Verbruik: ca. 15-25 m2 per liter.

P 24: Edelzeep / dweilwas.

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor alle natuursteenvloeren.

R 55: Grondreiniger (cementsluierverwijderaar), zuurvrij.

Verwijdert snel bouwvuil en lichte cementsluier van alle marmers en andere kalkhoudende vloeren. Verwijdert tevens oude waslagen, olie, vet en vuil.

Verbruik: ca. 5-15 m2 per liter.

R 56: Badkamerreiniger voor marmer.

Sanitairreiniger voor marmer en kalksteen. Verwijdert zeepresten, lichte kalkaanslag, huidvetten en vuil van ruwe, gezoete en gepolijste oppervlakken.

R 57: Tegel-intensiefreiniger.

Voor het grondig reinigen van sterk vervuilde keramische tegelvloeren. Bij sterke vervuiling 5-10 m2 per liter, bij verdund gebruik tot ca. 30 m2 per liter.

R 63: Snelle cementsluierverwijderaar.

Verwijdert grondig cementsluier, oude kalkresten, mortelresten, uitgehard bouwvuil en roest van tegels, plavuizen, natuursteen, beton en baksteen. Deze agressieve reiniger kan enkel worden gebruikt voor materialen die zuurbestendig en niet-kalkhoudend zijn!

Verbruik: ca. 5-10 m2 per liter.

S 34: Vlekstop, olie- en waterstop.

Impregnering voor marmer, graniet, travertin en kwartsiet. Verbruik: ca. 5-20 m2 per liter. Afhankelijk van het zuigend vermogen van de steen.

S 42: Kleurverdiepende Impregneer.

Verbruik: ca. 5-20 m2 per liter. Afhankelijk van het zuigend vermogen van de steen. Naast bovenstaande onderhoudsproducten kan men ook andere producten gebruiken. Lees vooraf echter altijd goed de voorschriften en test het preparaat altijd op een proefvlak. Voor het eventuele foutief aanwenden van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk gesteld worden.

DIVERSEN:

Marmermelk Bellinzoni.

Onderhoudsmiddel voor alle soorten marmer, graniet en travertin.

HG Golvpolish.

Coating voor alle soorten leisteen. Beschermt tegen vlekken en vervuiling. Verdiept de kleur en structuur. Verbruik: ca. 40 m2 per liter.

Anticato-was.

Verlevendigt het "oude" effect van de getrommelde marmers en geeft bescherming tegen het intrekken van vuil-, vet- en vochtvlekken. Verbruik: ca. 25 m2 per liter.

Carolin-zeep.

Zeep op lijnolie basis.

Naast bovenstaande onderhoudsproducten kan men ook andere producten gebruiken. Lees vooraf echter altijd goed de voorschriften en test het preparaat altijd op een proefvlak.

Natuursteen tips en adviezen voor het leggen van natuursteen evenals het onderhoud van natuursteen kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid van Denatuursteensite leiden, wanneer na verwerking klachten bestaan of ontstaan.