Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site
                                Alle prijzen zijn inclusief BTW     © Denatuursteensite.nl
Volg ons :    Webshop keurmerk Valebo bouwmaterialen

Algemene gegevens natuursteen.

Soort materialen.

Marmer: is een metamorf gesteente, ontstaan doordat het sedimentgesteente (afzettingsgesteente) kalksteen gedurende een zeer lange tijd en onder enorme druk en temperatuurverschillen bij de vorming van gebergten een gedaantewisseling (metamorfose) heeft ondergaan.

Travertin: is een sedimentgesteente, ontstaan uit kalkrijk water, waardoor kalkafzetting op de bodem plaatsvond. Door afgestorven, vergane plantedelen, zijn gaatjes in het materiaal achtergebleven.

Leisteen: is een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting in zee van door rivieren aangevoerd puin en slib uit door verwering afgebroken gebergten.

Kwartsiet: is een metamorf gesteente, ontstaan doordat het sedimentgesteente zandsteen een gedaanteverwisseling of metamorfose heeft ondergaan en wel gedurende een zeer lange tijd, door de enorme druk en temperatuurverschillen bij de vorming der gebergten.

Graniet: is een dieptegesteente, ontstaan uit magma, welke geleidelijk afgekoeld en onder grote, constante druk is gevormd. Door toedoen van verschillende mineralen is een grote verscheidenheid ontstaan in uitstraling en kunnen uiterlijk sterk in kleur en structuur verschillen.

Basalt: is een uitvloeiingsgesteente, ontstaan door uitvloeiing van magma (lava) dat in contact is gekomen met de buitenwereld en vervolgens snel is afgekoeld en verhard. Het uiterlijk en de samenstelling zijn meestal zeer gelijkmatig.

Winning.

Marmer, travertin graniet en basalt worden in grote blokken uit de berg gewonnen, in platen gezaagd en vervolgens tot o.a. tegels verwerkt. Kwartsiet en leisteen worden in zogenaamde ijsschotsen gewonnen, die bij de vorming van gebergten omhoog zijn gestuwd en geplooid. Krachten loodrecht op deze plooiingsdruk hebben kwartsiet en leisteen hun meest kenmerkende eigenschap gegeven, namelijk de (splijtbare) gelaagdheid.

Oppervlak.

Er is een ruime keuze in afwerkingsmogelijkheden van het oppervlak.

Het oppervlak van de gezaagde tegels in marmer, travertin, graniet en basalt kennen de volgende oppervlaktebewerkingen:

* gezoet

* gepolijst

* gezandstraald

* gevlamd

* getrommeld

* geborsteld

Bij travertin in de gezoete uitvoering, worden de gaatjes in het oppervlak gestopt met een mengsel van cementpoeder en zaagmeel van de travertin. Deze stopsels kunnen loslaten bij toepassing van vloerverwarming en door slijtage. Hiervoor kan Detegelsite niet aansprakelijk worden gesteld. Overigens zijn deze gaatjes eenvoudig weer dicht te stoppen (Akemi) of te vullen met voegmiddel.

Splijtvlak.

Kwartsiet en leisteen worden door splijting gewonnen; zij hebben daarom een natuurlijk splijtvlak variërend van vlak tot grover (natuurlijk antislip). Uit de kleinere en dunne platen worden tegels gezaagd, terwijl uit de dikke en grote platen gevelplaten, traptreden e.d. gezaagd worden. Dikkere, middelgrote platen worden als stapelstenen en flagstones onbewerkt gebruikt.

Kleur en structuur.

Aangezien het natuurproducten zijn, moet er met nuancering in kleur en structuur rekening gehouden worden.

Dikte.

Bij marmer, travertin, graniet en basalt hebben de vloertegels een standaarddikte van 15 of 20 mm. Wandtegels hebben een standaarddikte van 7 of 10 mm. Gezien de aard/gelaagdheid van kwartsiet en leisteen komen er na splijting géén platen voor, die eenzelfde dikte hebben. Tegels variëren in dikte gemiddeld van 8-25 mm. Het is tegenwoordig ook mogelijk diverse materialen in kwartsiet en leisteen op dikte gefreesd, ook wel gekalibreerd genoemd, te leveren.

Vlakheid / tolerantie.

Verschillen in maat kunnen zich voordoen. Natuursteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de lengte en de breedte. Tolerantie in dikte bij gezaagde tegels met een dikte van 15 mm of minder, bedraagt +/- 1,5 mm. Bij een dikte van 15 tot 30 mm is de tolerantie +/- 3 mm. De gekalibreerde uitvoering van kwartsiet en leisteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de dikte. Mits anders vermeld. Bij oppervlaktebewerkingen van marmer, travertin, graniet en basalt kunnen, afhankelijk van de bewerking, slijpringen in het oppervlak zichtbaar zijn. Tevens, afhankelijk van bewerking en soort, is het mogelijk dat de tegels kartelrandjes vertonen aan de oppervlakteranden. Bij kwartsiet en leisteen komt een zuivere recht- en vlakheid niet voor. Tegels kunnen licht bol of hol zijn. Dit moet worden opgevangen door bredere voegen.

Toepassingen.

A. tegels en banen in vrije lengten, flagstones en scherven

B. traptreden, stootborden en vensterbanken

C. gevel- en wandbekleding

Maatvoering.

Alle materialen worden geleverd in standaardafmetingen: Banen met diverse breedtes in wisselende, vrije lengten. Tegels 60x30, 60x40, 30x30, 40x40, 50x50 en 60x60 cm. .

Plinten.

Bijpassende plinten kunnen worden geleverd in een, afhankelijk van het materiaal, standaardhoogte van 6, 7 of 8 cm. De diktes zijn 10, 15 of 20 mm, afhankelijk van het materiaal en de mogelijkheden bij de betreffende producent. Bij marmer, travertin, graniet en basalt kunnen deze geleverd worden met een gepolijste voor- en bovenzijde of met een andere bij de oppervlaktebewerking horende afwerking. Plinten in kwartsiet en leisteen hebben een standaardhoogte van 6 cm met een natuurlijk gespleten voorvlak, waarbij de kanten gezaagd zijn.

Pastegels / zaagverlies.

Deze worden door de tegelzetter in het werk gemaakt. Met materiaalverlies door het pas maken dient rekening te worden gehouden, en wel met circa 3 à 5% voor banen met wisselende lengten en circa 5 à 7% voor standaardtegels, uitgaande van een recht en haaks vloeroppervlak.

Voegbreedte.

Bij marmer, travertin, graniet en basalt circa 3 mm breed. Bij kwartsiet en leisteen dienen de voegen bij tegels met gezaagde kanten (banenverband en standaardmaten) 5 à 8 mm breed te zijn. Flagstones en scherven kennen een willekeurige voegbreedte.

Slijtvastheid.

Kwartsiet en sommige soorten leisteen kennen een hogere slijtvastheid dan betontegels.

Antislip.

Kwartsiet en leisteen kenmerken zich door een natuurlijk splijtvlak met een stroef oppervlak. Gebrande en gezandstraalde graniet en basalt kennen soortgelijke eigenschappen. De hoge antislipwaarden van kwartsiet en leisteen zijn nauwelijks te evenaren door andere natuursteen of een keramische soort. Immers, het natuurlijke splijtoppervlak en de structuur van het materiaal garanderen een perfecte grip.

Vloerverwarming.

Vloerverwarming is bij kwartsiet en leisteen, ook bouwkundig gezien, mogelijk maar bij goede isolatie niet noodzakelijk. De overige materialen kunnen op een ondervloer met vloerverwarming worden verwerkt. Bij vloerverwarming onder lichte natuursteensoorten dienen er gegalvaniseerde bouwstaalmatten (of kunststofnetten) toegepast te worden, waar de slangen op bevestigd worden. Ook het toepassen van glasfibervezels in de mortellaag helpt bij opvangen van eventuele krimp- en zetscheuren. Bij gestopte travertin in combinatie met vloerverwarming dient u er rekening mee te houden dat het stopsel kan los laten. Dit is door middel van Akemi steenlijm weer op te vullen. Indien u de vloer wenst te impregneren, adviseren wij u, de vloerverwarming minimaal één dag van te voren uit te zetten. Bij eerste ingebruikname gemiddeld 3 maanden wachten voordat u de vloerverwarming geleidelijk op gaat starten. Volg hierbij de adviezen van uw C.V.-installateur. Temperatuur vloerverwarming voor zowel bijverwarming als hoofdverwarming. Temperatuur bijverwarming is tot maximaal 30 graden Celsius watertemperatuur. Temperatuur hoofdverwarming licht tussen de 35 en 40 graden Celsius watertemperatuur. Vooral bij vloerverwarming als hoofdverwarming raden wij u aan om bij uw installateur navraag te doen. Vloerverwarming mag pas aangezet worden na de droogperiode. Let wel op dat de begin temperatuur zal liggen tussen de 20 - 24 graden Celsius en zal elke dag 1 graad hoger ingesteld worden.

Warmtecapaciteit en warmtegeleidingscoëfficiënt.

Kwartsiet en leisteen hebben de eigenschap de opgenomen warmte slechts langzaam af te geven en zijn hierdoor en door hun gelaagdheid bij uitstek geschikt voor vloerverwarming. Een kwartsiet of leisteen als vloerbedekking in een verwarmde ruimte is daarom beslist geen "koude" vloer. Het verdient aanbeveling de werkvloer te voorzien van een isolerende laag.

Verkleuren.

Wit marmer, vooral Italiaanse soorten, kunnen na verwerking soms spontaan verkleuren. De oorzaak is veelal de invloed van water en zuurstof op de steen, soms het optrekken van kleurstoffen uit de ondergrond. Een vakkundige manier van verwerking is van groot belang. Laat u zich goed informeren! Detegelsite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het materiaal na verwerking.

Ventilatie en afdekken.

Bescherm de vloer gedurende tien dagen tegen vocht, sterke verwarming (zon) of sterke afkoeling (vorst). Een te snelle droging beïnvloedt nadelig de kwaliteit van het speciebed en de hechting met de vloertegel. Zorg voor ventilatie, zodat de vloer gelijkmatig droogt. Gebruik absoluut geen kunstmatige ontvochtigers (hete luchtkanon). Dek de vloer bij voorkeur niet af. Als het niet anders kan gebruik dan een dampdoorlatend materiaal dat geen kleurstoffen of vuil afgeeft, bijv. Permafix 1120 Floorguard.

Gebruik NOOIT zogenaamde stucfolie ofwel sappenkarton.

Deze worden juist gemaakt om geen vocht door te laten. Bij gebruik hiervan kunnen verkleuringen, schilferingen e.d. zich gaan voordoen.

Weer- en vorstbestendigheid.

Kwartsiet, Noorse leisteen, graniet en basalt kunnen zowel binnen als buiten worden toegepast.

Verpakking.

Marmer, travertin, graniet en basalt vloertegels worden in kratten of op pallets verpakt, waarbij meestal een schutfolie tussen de gepolijste of gezoete oppervlakten is geplaatst ter voorkoming van beschadigingen. Het geheel wordt bijeengehouden met bandijzer of cordstrap en vervolgens met een plasticfolie "waterdicht" geföhnd. Wandtegels worden in dozen geleverd.

Gewichten.

Tegels met een dikte van 10 mm: 27 kg per m2.

Tegels met een dikte van 15 mm: 40,5 kg per m2.

Tegels met een dikte van 20 mm: 54 kg per m2.

Etc.

De partij kiezen.

Doordat marmer en travertin van zending tot zending behoorlijk van kleur en structuur kunnen verschillen, is het wenselijk bij onze leverancier te Echt en Vianen de beschikbare partij te beoordelen. Het is verstandig, voor uw bezoek, te informeren waar en of de partij voorradig is. Bij acceptatie wordt de betreffende partij 4 werkdagen voor u gereserveerd, zodat u altijd datgene ontvangt wat u in Echt of Vianen heeft gezien. De order voor het gereserveerde materiaal dient binnen deze 4 werkdagen bevestigd te worden door Denatuursteensite.

Levertijden.

In overleg vast te stellen; materialen en afmetingen vermeld in onze webshop zijn meestal uit voorraad of anders binnen enkele weken na opdracht te leveren. Informeert u zich enige maanden voor levering.

Wacht niet tot het laatste moment met bestellen en uitleveren !

 

 

Deze "algemene gegevens natuursteen" en "adviezen voor het leggen van natuursteen" evenals "het onderhoud van natuursteen" kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid van Denatuursteensite leiden, wanneer na verwerking klachten bestaan of ontstaan.